Massage4you

 Even een moment voor jezelf..... 

Privacyverklaring

________________________________________________________________________

Massage4you, gevestigd aan Tubantengaarde 8, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens: 

www.massage4you.org, Tubantengaarde 8, tel: 0641164845

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Massage4you verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegegevens die ik verwerk:

- Voor-en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Massage4you verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren  

- om te weten welke informatie u graag wilt krijgen en hoe u deze informatie wilt krijgen

- om de behandelingen te kunnen uitvoeren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Massage4you verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Ik verzamel uw gegevens met een doel. En ik bewaar uw gegevens zo lang als ik ze nodig heb voor dat doel. Ik houd mij hierbij aan de wet ( zie Met welk doel en op welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk). Als ik uw gegevens niet meer nodig heb, dan verwijder ik uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik.

Massage4you gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoongsgegevens door Massage4you. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar carla.massage4you@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Massage4you zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Massage4you wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Massage4you neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon ( 0641164845) of e-mail ( carla.massage4you@gmail.com)

Wijzigingen

Massage4you behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Ik adviseer u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 10 juli 2021

Gericht op dames, waarbij persoonlijke aandacht op nummer één staat.

Terugmenu 

© 2018 by Massage4you Massagepraktijk


 




E-mailen
Bellen
Info